toggle menu

Vertalen

Bij ITV Hogeschool kunt u voor vertaler studeren in de talen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch en Spaans. Er is een wekelijkse en een maandelijkse variant, afhankelijk van de taal. Bij de wekelijkse opleiding volgt u 25 weken op doordeweekse avonden taalspecifieke colleges. Daarnaast komt u voor taaloverstijgende vakken 8 halve zaterdagen naar Utrecht.

Bij de maandopleiding volgt u 8 hele zaterdagen (van 9.30 uur tot 17.10 uur) zowel taalspecifieke als taaloverstijgende colleges in Utrecht. De maandopleiding is ook prima op afstand te volgen, bijvoorbeeld wanneer u in het buitenland woont.

De studie bestaat uit taalspecifieke werkcolleges en taaloverstijgende hoorcolleges die onder andere voorbereiden op de beroepsaspecten. In het derde en vierde jaar volgt u 'minors', dit zijn kortlopende series colleges over een bepaald onderwerp en zijn bedoeld voor verdieping of verbreding van uw kennis. Er is in de laatste fase van de studie ook een stageperiode, waarin u daadwerkelijk in de beroepspraktijk aan de slag gaat. Uiteraard wordt rekening gehouden met de beperkingen van een deeltijdstudie. Zo hoeft u hiervoor niet een lange periode onafgebroken ergens te werken; meestal is het mogelijk om zelf de tijd en de plaats te bepalen.

De afsluitende examens worden afgenomen door de Stichting Examens Tolken/Vertalen.

De hbo-opleiding Tolk-Vertaler van ITV Hogeschool is geregistreerd in het register van de IB-groep onder nummer 34004. U kiest voor het profiel vertaler, in een van de zes talen die ITV Hogeschool aanbiedt. Zo studeert u bijvoorbeeld af in de richting Vertaler Engels.