toggle menu

Tolken

De studierichting tolken leidt op tot tolk in een van de zes talen die ITV Hogeschool aanbiedt. U volgt eerst drie jaar de basisopleiding vertaler in de taal van uw keuze, waarbij u in het derde jaar deelneemt aan de minor tolken (Algemene tolktechnieken). Het vierde jaar is helemaal gericht op het tolken en wordt ook wel uitstroomprofiel Tolken genoemd. Er wordt op 25 zaterdagen college gegeven.

Het is ook mogelijk om met een andere vooropleiding in te stromen in het vierde jaar. U moet dan wel beschikken over een grondige kennis van de moedertaal en een uitstekende mondelinge beheersing van de vreemde taal. Een universitaire of hbo-opleiding en een zeer goede algemene ontwikkeling zijn in alle gevallen onmisbaar.

Om toegelaten te worden tot het uitstroomprofiel Tolken wordt de mondelinge beheersing van de vreemde taal getoetst. Dit gebeurt via een uitgebreide plaatsingstoets op maat, die wordt afgenomen door twee vakdocenten. De toets bestaat uit drie onderdelen: het vertolken van twee korte toespraken (Nederlands en Vreemde Taal) en het als tolk optreden tijdens een rollenspel (interview). Op basis hiervan wordt u al dan niet toegelaten tot het uitstroomprofiel Tolken. Verder volgt u in deze fase een stage.
Wanneer u alle examens en opdrachten van de hele opleiding met een voldoende afgerond hebt, wordt het bachelor-diploma aan u uitgereikt.

De afsluitende examens worden afgenomen door de Stichting Examens Tolken/Vertalen.

ITV Hogeschool is een particuliere, maar overheidserkende opleiding. Dit betekent dat ITV Hogeschool geen subsidies ontvangt, maar dat de inkomsten bestaan uit de collegegelden van de studenten. Daardoor is het niet mogelijk om in de studierichting tolken met te kleine groepen te werken en kan de opleiding in de verschillende talen alleen dan doorgang vinden als er voldoende inschrijvingen zijn. Ook bestaat de mogelijkheid dat bij onvoldoende inschrijvingen talenclusters worden gevormd, waarbij studenten van verschillende talen samen colleges volgen.

De hbo-opleiding Tolk-Vertaler van ITV Hogeschool is geregistreerd in het register van de IB-groep onder nummer 34004. U kiest voor het profiel tolk, in een van de zes talen die ITV Hogeschool aanbiedt. Zo studeert u bijvoorbeeld af in de richting Tolk Frans.