toggle menu

Stage

De stage is bedoeld om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktijk. In het vierde jaar loopt u stage, maar u kunt soms ook in de loop van het derde jaar al beginnen. Uiteraard wordt rekening gehouden met de beperkingen van een deeltijdstudie. Zo hoeft u voor de stage niet een lange periode achtereen ergens te werken; meestal is het mogelijk om zelf de tijd en de plaats te bepalen. U kunt stage lopen bij een vertaalbureau of een bedrijf, maar u kunt ook de stage doen door vertaalopdrachten en andere opdrachten thuis uit te voeren. Wat dat betreft is er veel mogelijk. U zorgt zelf voor een stageplan. Hoe u dit invult hangt af van uw eigen initiatief - net als dat later in de praktijk het geval is wanneer u zelf opdrachten moet binnenhalen. In de stagegids leest u meer hierover. Wanneer u bij ITV Hogeschool studeert, kunt u in het online studiesysteem uitgebreidere informatie vinden, onder andere in de vorm van de stagegids en veel voorkomende vragen en voorbeelden van uitgevoerde stages.

Hoewel u zelf voor een stageplaats moet zorgen, krijgt ITV Hogeschool vaak ook (stage)vacatures aangeboden. Deze worden in het online studiesysteem gepubliceerd.

Informatie voor bedrijven

De studenten van ITV Hogeschool zorgen zelf voor een stageplaats. Dat kan uiteenlopen van het uitvoeren van vertaal- en tolkopdrachten tot het lopen van een stage in een langere periode bij een bedrijf of vertaalbureau. Een student wordt vanuit ITV Hogeschool begeleid door een stagedocent. In de regel zijn de contacten met stagedocenten telefonisch of per e-mail. Als u een stage aanbiedt, dan wordt er van u verwacht dat u vanuit uw organisatie een stagebegeleider aanwijst. De student is immers nog geen volleerd tolk of vertaler. Voor meer informatie over stages en de stagegids kunt u contact opnemen met de administratie.

Wanneer u een stageplaats of een vacature wilt aanbieden, dan kunt u een tekstvoorstel sturen naar admin@itv-hogeschool.nl. Als uw stage of vacature binnen de context van ITV Hogeschool past, wordt de tekst binnen het voor studenten beschikbare online studiesysteem gepubliceerd.