Stage

De stage is bedoeld om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktijk. In het vierde jaar loopt u stage, maar u kunt soms ook in de loop van het derde jaar al beginnen. Uiteraard wordt rekening gehouden met de beperkingen van een deeltijdstudie. Zo hoeft u voor de stage niet een lange periode achtereen ergens te werken; meestal is het mogelijk om zelf de tijd en de plaats te bepalen. U kunt stage lopen bij een vertaalbureau of een bedrijf, maar u kunt ook de stage doen door vertaalopdrachten en andere opdrachten thuis uit te voeren. Wat dat betreft is er veel mogelijk. U zorgt zelf voor een stageplan. Hoe u dit invult hangt af van uw eigen initiatief - net als dat later in de praktijk het geval is wanneer u zelf opdrachten moet binnenhalen. In de stagegids leest u meer hierover. Wanneer u bij ITV Hogeschool studeert, kunt u in het online studiesysteem uitgebreidere informatie vinden, onder andere in de vorm van veel voorkomende vragen en voorbeelden van uitgevoerde stages.

Hoewel u zelf voor een stageplaats moet zorgen, krijgt ITV Hogeschool vaak ook (stage)vacatures aangeboden. Deze worden in het online studiesysteem gepubliceerd.