toggle menu

Vertaler Spaans

Er zijn acht bijeenkomsten per jaar met werk- en hoorcolleges van 9.30 tot 17.00 en tussen deze bijeenkomsten is er contact met de docent, waarin je werkstukken bespreekt en vragen over de studie kunt stellen. Door de bijeenkomsten met daartussen online colleges met docenten sta je er niet alleen voor.

Ook wanneer je in het buitenland woont, kun je bij ITV Hogeschool studeren. Elke week krijgen studenten opdrachten die ze individueel of in groepsverband uitvoeren en die door de docent nagekeken worden of in een chatsessie besproken worden. Deze studieactiviteiten zijn zonder meer geschikt voor studenten in het buitenland. Verder bieden we een systeem waarbij je samen kunt studeren met iemand die de colleges wel bijwoont – een studiemaatje, zo hoef je niets te missen.

De opleiding duurt vier jaar. Tijdens de eerste twee collegejaren maak je ook kennis met het beroep tolk, zodat je in het derde jaar eventueel kunt besluiten om de minor Algemene tolktechnieken te volgen. Deze is verplicht wanneer je besluit om het uitstroomprofiel Tolken te volgen. In het derde en vierde jaar volg je minors, dit zijn verdiepende of verbredende vakken, die onder andere gezien kunnen worden als oriëntatie op een specialisatie.

Aan het einde van het derde en in het vierde jaar loop je stage, een belangrijk onderdeel van de studie. Uiteraard wordt rekening gehouden met de beperkingen van een deeltijdstudie. Zo hoef je hiervoor niet een lange periode onafgebroken ergens te werken; meestal is het mogelijk om zelf de tijd en de plaats te bepalen en vaak kun je opdrachten ook thuis uitvoeren.

Een deeltijdstudie vergt veel zelfstudie, bij ITV Hogeschool is dat niet anders. Je moet rekening houden met een totale studielast van ongeveer 15 à 20 uur per week. De collegeperiode loopt van medio september tot medio mei. In de zomer krijg je opdrachten mee om thuis uit te voeren, maar wel zodanig dat je toch zo'n zes weken vakantie kunt hebben.

De afsluitende examens worden in 2019-2020 afgenomen door de Stichting Examens Tolken/Vertalen.