toggle menu

Minors

ITV Hogeschool biedt op de website ITV Levenlang Leren kortlopende cursussen die zich richten op bepaalde aspecten van de taal of cultuur (bijvoorbeeld literatuur, taalkunde of maatschappelijke ontwikkelingen in het land van de werktaal). Ook biedt ITV Hogeschool beroepsgerichte cursussen, als inleiding op of kennismaking met de verschillende terreinen waarop een tolk of vertaler werkzaam is.

Studenten van ITV Hogeschool volgen deze modules (zogenaamde "minors") als onderdeel van de eindfase van de studie. Voorbeelden zijn achtergrondkennis en terminologie op het gebied van juridische of financieel-economische onderwerpen, inleidingen op aspecten van de kunst- of cultuurgeschiedenis of verdieping van de kennis van bepaalde perioden of stromingen in de literatuur.

Ook als u geen opleiding volgt bij ITV Hogeschool kunt u aan de meeste minors deelnemen om uw kennis uit te breiden of op te frissen, of om te voldoen aan de eisen van permanente educatie die door beroepsverenigingen gesteld worden, of uit liefhebberij voor de taal en cultuur.

Klik hier voor het minoraanbod op de website ITV Levenlang Leren.