toggle menu

Vertaler Russisch wekelijks

25 werkcolleges op dinsdagavond + 8 hoorcolleges op zaterdag

De studierichting Russisch wekelijks is speciaal gericht op studenten die een deeltijdopleiding willen volgen, hun mondelinge taalvaardigheid willen oefenen en regelmatig contact met docenten en andere studenten willen hebben. Bij de collegeavonden speelt de interactie tussen docenten en studenten dan ook een belangrijke rol. Tijdens de studie wordt gewerkt met vertaal- en schrijfopdrachten zoals die in de praktijk voorkomen en werkt u met artikelen en websites met actuele informatie en teksten. Ook leert u veel over de achtergrond van de taal en de cultuur.

De opleiding duurt vier jaar. Tijdens de eerste twee collegejaren maakt u ook kennis met het beroep tolk, zodat u in het derde jaar eventueel kunt besluiten om de minor Algemene tolktechnieken te volgen. Deze is verplicht wanneer u besluit om het uitstroomprofiel Tolken te volgen. In het derde en vierde jaar volgt u minors, dit zijn verdiepende of verbredende vakken, die onder andere gezien kunnen worden als oriëntatie op een specialisatie. Wanneer u alle examens en opdrachten van de hele opleiding met een voldoende afgerond hebt, wordt het bachelor-diploma aan u uitgereikt.

Een deeltijdstudie vergt veel zelfstudie, bij ITV Hogeschool is dat niet anders. U moet rekening houden met een totale studielast van ongeveer 15 à 20 uur per week. De collegeperiode loopt van medio september tot medio mei. In de zomer krijgt u opdrachten mee om thuis uit te voeren, overigens zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van uw vakantieplannen.

Aan het einde van het derde en in het vierde jaar loopt u stage, een belangrijk onderdeel van de studie. Uiteraard wordt rekening gehouden met de beperkingen van een deeltijdstudie. Zo hoeft u hiervoor niet een lange periode onafgebroken ergens te werken; meestal is het mogelijk om zelf de tijd en de plaats te bepalen en vaak kunt u opdrachten ook thuis uitvoeren.

ITV Hogeschool is een particuliere, maar overheidserkende opleiding. Dit betekent dat ITV Hogeschool geen subsidies ontvangt, maar dat de inkomsten bestaan uit de collegegelden van de studenten. Daardoor is het niet mogelijk om met te kleine groepen te werken.

De afsluitende examens worden afgenomen door de Stichting Examens Tolken/Vertalen.