Russisch

Russisch is een van de grote wereldtalen en een van de vijf officiële talen van de Verenigde Naties. Het Russisch wordt wereldwijd door ongeveer 250 miljoen mensen gesproken. Veel Russen, met name die van de oudere garde, beheersen geen vreemde talen, ook niet als zij werkzaam zijn in hogere functies. Nederlanders beheersen over het algemeen nauwelijks tot geen Russisch. Daarom zullen vertalingen in en uit het Russisch altijd nodig blijven.

In de eerste twee jaar is de studie met name gericht op het grammaticaal correct produceren van vertalingen. Vanaf het derde jaar gaat het "echte vertaalwerk" beginnen, waarbij u leert hoe u vertaalt en schrijft, zonder dat uw vertaling klinkt als een vertaling. Tijdens de studie verwerft u inzicht in de Russische cultuur en geschiedenis. In het derde en vierde jaar van de opleiding kunt u kennismaken met het vertalen op juridisch of literair gebied door het volgen van minors.

In het eerste jaar van de opleiding krijgen Nederlandse en Russische studenten een apart programma aangeboden, gericht op de taal die zij studeren. Vanaf het tweede jaar van de opleiding worden de vertaallessen samen gevolgd, en volgen de Russischtalige en Nederlandstalige studenten gescheiden colleges grammatica en spreek- en schrijfvaardigheid. Daarnaast wordt er ruim aandacht besteed aan het gebruik van internet, software speciaal gericht op vertaalwerk en oriëntatie op het beroep.

Als u bij ITV Hogeschool Russisch komt studeren, verwachten wij dat u Russisch beheerst op minimaal HAVO-niveau. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u ook via de basiscursus Russisch op dat niveau komen. Russischtalige studenten moeten het Nederlands ten minste op niveau NT2, programma II beheersen. 
Hebt u Russisch gestudeerd in Nederland? Het is dan wellicht mogelijk om, na het maken van een plaatsingstoets, toegelaten te worden tot het derde jaar van de opleiding. Daar kunt u met uw verworven kennis aan de slag om het juiste niveau van vertaalvaardigheid te verkrijgen.

De afsluitende examens worden afgenomen door de Stichting Examens Tolken/Vertalen.