toggle menu

Russisch

Russisch is een van de grote wereldtalen en een van de zes officiële talen van de Verenigde Naties. Het Russisch wordt wereldwijd door ongeveer 260 miljoen mensen gesproken. Veel inwoners van Rusland en voormalige Sovjetstaten beheersen weinig of geen vreemde talen en Nederlanders beheersen over het algemeen nauwelijks tot geen Russisch. Daarom zullen vertalingen in en uit het Russisch altijd nodig blijven.

Een goede beheersing van beide talen is noodzakelijk om goed te kunnen vertalen. In de eerste twee jaar van de opleiding krijgen de studenten een programma aangeboden dat vooral gericht is op het verbeteren van de kennis van de vreemde taal. Er wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van de kennis van grammatica en van spreek- en schrijfvaardigheid. In deze twee jaar is het streven om grammaticaal correcte vertalingen te maken in het Russisch én het Nederlands.

Vanaf het derde jaar gaat het ‘echte vertaalwerk’ beginnen, waarbij je leert hoe je vertaalt zonder dat de vertaling klinkt als een vertaling.

Tijdens de studie verwerf je inzicht in de Russische en Nederlandse cultuur en geschiedenis. In het derde en vierde jaar van de opleiding kun je kennismaken met het vertalen van specialistische teksten door het volgen van minors. Tijdens de opleiding wordt ook ruim aandacht besteed aan het gebruik van internet, software speciaal gericht op vertaalwerk en oriëntatie op het beroep.

Als je bij ITV Hogeschool Russisch komt studeren, verwachten we dat je Russisch beheerst op minimaal havo-niveau. Russischtalige studenten moeten het Nederlands tenminste op niveau NT2, programma II beheersen.

Heb je Russisch gestudeerd in Nederland aan de universiteit, of beheers je de Russische taal al op hoog niveau? Is je Nederlands uitstekend en heb je eerder een taal gestudeerd in de voormalige Sovjet-Unie? Het is dan wellicht mogelijk om, na het maken van een plaatsingstoets, toegelaten te worden tot een hoger jaar van onze opleiding. Met de eerder verworven kennis kun je dan aan de slag om het juiste niveau van vertaalvaardigheid te verkrijgen.