Permanente educatie

ITV Hogeschool biedt modules voor nascholing van vertalers en tolken. Deze modules (zogenaamde 'minors' - deze term wordt in de informatie verder gebruikt) worden in bijeenkomsten gegeven, of kunnen op afstand gevolgd worden, eventueel voorafgegaan door een inleidend college. De minors worden gegeven door ervaren docenten en de cycli worden afgesloten met een certificaat. ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen is een geaccrediteerde hbo-opleiding het diploma wordt erkend voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers.

Voorbeelden van minors zijn achtergrondkennis en terminologie op het gebied van juridische of financieel-economische onderwerpen. Studenten van ITV Hogeschool volgen deze minors als onderdeel van de eindfase van de studie.

Klik hiernaast op PE Vertalen of PE Tolken (met doorkliks naar de beschrijvingen ervan) voor een overzicht van de minors die in collegejaar 2016-2017 worden aangeboden.

Het minoraanbod voor collegejaar 2017-2018 wordt eind juni 2017 gepubliceerd.