Organisaties

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding
ITV Hogeschool is aangesloten bij de NRTO. De NRTO regelt voor de training- en opleidingsector zaken als een geschillencommissie en een gedragscode consumenten.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
ITV Hogeschool is aangesloten bij het CRKBO. Docenten die eveneens aangesloten zijn bij het CRKBO kunnen vrijgesteld worden van BTW-heffing voor hun diensten aan ITV Hogeschool.

Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers
Het NGTV is een algemene beroepsvereniging. U kunt er veel informatie krijgen over het beroep en het starten van een praktijk als tolk of vertaler.

Vereniging Zelfstandige Vertalers
Ook de VZV is een algemene beroepsvereniging.

Stichting Vrouwennetwerk Vertalers en Tolken
De naam zegt het al: speciaal bedoeld voor vrouwen.