toggle menu

Organisatie

ITV Hogeschool heeft als doel hoog opgeleide en goed op de praktijk voorbereide tolken en vertalers af te leveren. Adequate schriftelijke en mondelinge communicatie is van groot belang in een snel veranderende wereld waarin men elkaar niet alleen moet horen, maar ook moet kunnen verstaan. ITV Hogeschool is een flexibele en wendbare kennisonderneming die aandacht heeft voor de studenten en het werkveld. Vertegenwoordigers van ITV Hogeschool zitten in diverse landelijke overleggen, zowel op het gebied van tolken en vertalen als onderwijs.

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen is een stichting zonder winstoogmerk. De activiteiten worden gefinancierd uit de collegegelden. ITV Hogeschool ontvangt geen bekosting van de overheid. De opleiding bestaat al ruim 30 jaar en is de grootste van zijn soort in Nederland.

De hbo-opleiding Tolk-Vertaler van ITV Hogeschool is geregistreerd in het register van de IB-groep onder nummer 34004. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).