toggle menu

Basiscursus Italiaans

De Basiscursus Italiaans bestaat uit 17 bijeenkomsten op woensdagavond.

Als u niet over voldoende kennis beschikt om deel te nemen aan het eerste jaar, dan kunt u eerst een voorbereidende cursus volgen. Er is voor deze cursus in principe geen voorkennis van het Italiaans vereist. Tijdens de colleges komen zowel de mondelinge als de schriftelijke vaardigheden aan bod. Na afloop van de basiscursus ontvangt u een advies over deelname aan de bacheloropleiding Italiaans.

Meer informatie en data vindt u in de uitgebreide omschrijving op de website ITV Levenlang Leren.