toggle menu

Italiaans

Vaak wordt Italiaans geassocieerd met het begrip 'klassiek'. Deze associatie met de oudheid en geschiedenis is zeker niet misplaatst, maar ook het moderne, hedendaagse Italië is een rijke bron van inspiratie voor talloze kunstenaars en vakmensen. De Italiaanse cultuur is in al haar facetten niet weg te denken uit het hedendaagse cultuurdebat in Europa en op wereldwijd niveau. Op de meest uiteenlopende gebieden, variërend van mode, design, architectuur, technologie en toerisme, tot beeldende kunst, taalkunde en literatuur, en niet te vergeten natuurlijk eten en koken, levert Italië al eeuwenlang een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze cultuur.

In het moderne internettijdperk heeft Italië zich weten aan te passen. Het heeft de mogelijkheden van het elektronisch informatieverkeer weten te gebruiken om nog meer van haar enorme cultuurschatten tentoon te spreiden en toegankelijk te maken. Dankzij deze nieuwe ontwikkeling is het werk van de vertaler veelzijdiger en interessanter geworden. Vroeger moest hij tussen de encyclopedie in zijn boekenkast en de dichtstbijzijnde bibliotheek pendelen om informatie te verkrijgen. Of hij moest urenlang bellen met advocaten, artsen en andere deskundigen om zich de correcte terminologie voor een tekst eigen te maken. Dat behoort nu tot het verleden: met de komst van internet kan een vertaler met de juiste kennis en met de nodige kritische blik alle informatie op zijn gemak, en op een moment dat het hem uitkomt, via zijn computer verwerven. Zo kan hij zijn 'brugfunctie' tussen de Italiaanse cultuur en het Nederlandse publiek meer dan ooit op een professionele manier invullen.

Bij ITV Hogeschool maakt de toekomstige vertaler zich in eerste instantie de Italiaanse taal op zeer hoog niveau eigen. De student maakt kennis met vertaaltechnieken en vertaalstrategieën en past deze bij de wekelijkse vertaalopdrachten meteen in de praktijk toe. De student leert omgaan met terminologie in de twee talen, terminologiebestanden beheren en werken met vertaalondersteunende programma's. Met verworven kennis over de Italiaanse geschiedenis, politiek, cultuur en economie zet de student Italiaanse teksten over de meest uiteenlopende onderwerpen om naar gangbaar en correct Nederlands.

In de loop van de opleiding krijgt de toekomstige vertaler ook inzicht in vertaalspecialismen, zoals juridisch, technisch, medisch en literair vertalen. Onder andere door middel van een stage wordt kennisgemaakt met het hedendaagse beroepsleven.