toggle menu

Vertaler Frans maandelijks

8 werkcolleges op zaterdag + 8 hoorcolleges op zaterdag

Er zijn acht bijeenkomsten per jaar en tussen deze bijeenkomsten is er contact met de docent, waarin u werkstukken bespreekt en vragen over de studie kunt stellen. Door de bijeenkomsten, met daartussen online colleges met docenten staat u er niet alleen voor.

Ook wanneer u in het buitenland woont kunt u bij ITV Hogeschool studeren. In plaats van frequente collegebijeenkomsten zijn er extra opdrachten en is er extra contact met docenten. ITV Hogeschool heeft verder een systeem waarbij u samen studeert met iemand die de colleges wel bijwoont, zo hoeft u niets te missen.

De opleiding duurt vier jaar. Tijdens de eerste twee collegejaren maakt u ook kennis met het beroep tolk, zodat u in het derde jaar eventueel kunt besluiten om de minor Algemene tolktechnieken te volgen. Deze is verplicht wanneer u besluit om het uitstroomprofiel Tolken te volgen. In het derde en vierde jaar volgt u minors, dit zijn verdiepende of verbredende vakken, die onder andere gezien kunnen worden als oriëntatie op een specialisatie. Wanneer u alle examens en opdrachten van de hele opleiding met een voldoende afgerond hebt, wordt het bachelor-diploma aan u uitgereikt.

Een deeltijdstudie vergt veel zelfstudie, bij ITV Hogeschool is dat niet anders. U moet rekening houden met een totale studielast van ongeveer 15 à 20 uur per week. De collegeperiode loopt van medio september tot medio mei. In de zomer krijgt u opdrachten mee om thuis uit te voeren, maar wel zodanig dat u toch zo'n zes weken vakantie kunt hebben.

Aan het einde van het derde en in het vierde jaar loopt u stage, een belangrijk onderdeel van de studie. Uiteraard wordt rekening gehouden met de beperkingen van een deeltijdstudie. Zo hoeft u hiervoor niet een lange periode onafgebroken ergens te werken; meestal is het mogelijk om zelf de tijd en de plaats te bepalen en vaak kunt u opdrachten ook thuis uitvoeren.

De afsluitende examens worden afgenomen door de Stichting Examens Tolken/Vertalen.