toggle menu

Vertaler Engels maandelijks

8 werkcolleges op zaterdag + 8 hoorcolleges op zaterdag

De studierichting Engels maandelijks (jaar 1 uitsluitend wekelijks) is heel geschikt als u ver van Utrecht woont, of door een drukke baan of een gezin niet wekelijks een avond vrij kunt maken. Er zijn acht bijeenkomsten per jaar en tussen deze bijeenkomsten is er contact met de docent, waarin u werkstukken bespreekt en vragen over de studie kunt stellen. Door de bijeenkomsten, met daartussen online colleges met docenten staat u er niet alleen voor.

Ook wanneer u in het buitenland woont kunt u bij ITV Hogeschool studeren. In plaats van frequente collegebijeenkomsten zijn er extra opdrachten en is er extra contact met docenten. ITV Hogeschool heeft verder een systeem waarbij u samen studeert met iemand die de colleges wel bijwoont, zo hoeft u niets te missen.

De opleiding duurt vier jaar. Tijdens de eerste twee collegejaren maakt u ook kennis met het beroep tolk, zodat u in het derde jaar eventueel kunt besluiten om de minor Algemene tolktechnieken te volgen. Deze is verplicht wanneer u besluit om het uitstroomprofiel Tolken te volgen. In het derde en vierde jaar volgt u minors, dit zijn verdiepende of verbredende vakken, die onder andere gezien kunnen worden als oriëntatie op een specialisatie. Wanneer u alle examens en opdrachten van de hele opleiding met een voldoende afgerond hebt, wordt het bachelor-diploma aan u uitgereikt.

Een deeltijdstudie vergt veel zelfstudie, bij ITV Hogeschool is dat niet anders. U moet rekening houden met een totale studielast van ongeveer 15 à 20 uur per week. De collegeperiode loopt van medio september tot medio mei. In de zomer krijgt u opdrachten mee om thuis uit te voeren, maar wel zodanig dat u toch zo'n zes weken vakantie kunt hebben.

Aan het einde van het derde en in het vierde jaar loopt u stage, een belangrijk onderdeel van de studie. Uiteraard wordt rekening gehouden met de beperkingen van een deeltijdstudie. Zo hoeft u hiervoor niet een lange periode onafgebroken ergens te werken; meestal is het mogelijk om zelf de tijd en de plaats te bepalen en vaak kunt u opdrachten ook thuis uitvoeren.

De afsluitende examens worden afgenomen door de Stichting Examens Tolken/Vertalen.