toggle menu

Engels

Welke Nederlander is het Engels niet machtig? Iedereen toch? In ieder geval iedereen vanaf de babyboomgeneratie. We spreken het ook allemaal perfect! Luister maar naar onze politici. Films worden niet eens nagesynchroniseerd. Verkoop, marketing, ICT, al deze vakgebieden werken praktisch in het Engels. Dus waarom zou iemand nog vertaler worden? Zeker nu Google alles voor je vertaalt? De praktijk is echter anders. Er zijn legio voorbeelden bekend (Don't throw the child with the bathwater away) en de meeste Nederlanders zijn vooral het zogenaamde Dunglish (een samentrekking van Dutch en English) uitstekend machtig. Dus is er behoefte aan goed opgeleide, accurate, culturele specialisten in het Engels dat niet alleen in Engeland en de VS gebruikt wordt, maar dat ook op het wereldtoneel een grote rol speelt. Want Engels wordt ook steeds meer gebruikt als lingua franca door de opkomst van landen als China en India. De invloed daarvan op the Queen's English en het Amerikaans neemt toe.

Vertalers leren bij ITV Hogeschool ten eerste foutloos Engels en Nederlands schrijven. Correcte grammatica, stijlverschillen, het herkennen van false friends en het verschil tussen Brits en Amerikaans Engels; dat zijn belangrijke aandachtspunten voor de eerste twee jaar. Verder leren studenten bij ITV Hogeschool om een leesbaar stuk tekst te schrijven, met een kop, een staart en argumenten of goed gestructureerde informatie. Vertalers zijn immers vaak ook de laatste revisors die nog een tekst te zien krijgen voordat die digitaal de wereld ingestuurd wordt. Er is geen drukker meer die alles zelf nog navlooit.

In het tweede deel van de opleiding worden schrijfstijl, aanpassing aan de doelgroep en culturele verschillen steeds belangrijker. Studenten leren kritisch te kijken naar de beschikbare woordenboeken, internetbronnen, doeltaal- en brontaalgerichte vertalingen als er culturele verschillen spelen. De studenten werken met teksten uit een scala aan vakgebieden. Verder krijgen studenten Engels ruim de kans om zich te specialiseren door een afwisselend minoraanbod en een stage. Met hun diploma kunnen ze zich aanmelden bij het Register be√ędigde tolken en vertalers. Veel van onze studenten kiezen na een interessante minor ook nog voor een vervolgopleiding als juridisch of economisch vertaler of, als ze echt gegrepen worden door het taalvirus, literair vertaler.

De studie Vertaler Engels beslaat vier studiejaren. De jaren 1 t/m 4 worden gegeven in de weekopleiding in 25 colleges van 3 uur op donderdagavond; jaar 2 t/m 4 wordt ook aangeboden als maandopleiding in 8 colleges van 4 uur op zaterdag - 1 zaterdag per maand. Voor alle studenten worden er daarnaast taaloverstijgende vakken gegeven op acht zaterdagen.

De afsluitende examens worden afgenomen door de Stichting Examens Tolken/Vertalen.