toggle menu

Duits

De globalisering en internationalisering spelen een steeds grotere rol op allerlei gebieden van het dagelijks leven. De meeste bedrijven zijn internationaal actief, organisaties en instellingen hebben steeds vaker internationale contacten. Goede vertalers op het gebied van politiek, recht, economie, techniek, wetenschap, innovatie, kunst, cultuur et cetera worden steeds belangrijker. Duits is de moedertaal van ruim 100 miljoen mensen in Europa, waarvan ruim 80 miljoen in Duitsland zelf, het grootste Europese land. De buurlanden Nederland en Duitsland zijn al decennialang strategische partners in Europa en onderhouden intensieve en uitstekende relaties op allerlei gebieden.

In onze dynamische en continu veranderende wereld moet informatie steeds sneller en breder beschikbaar zijn via internet, apps en sociale media. Voor vertalingen betekent dit dat een opdrachtgever verwacht dat een vertaling snel klaar is. De tijd van woordenboeken en lexica op papier loopt ten einde. De oorspronkelijke rol van een vertaler, het omzetten van een geschreven tekst naar een andere taal, heeft in onze tijd een nieuwe dimensie gekregen: informatiemanagement. Waar is informatie die voor een vertaling nodig is snel te vinden, wat is de kwaliteit ervan, hoe kan de informatie bij het vertalen ingezet worden? Van een vertaler worden nu kennis, vaardigheden en competenties verwacht waarmee de vertaler de nieuwe rol goed kan invullen.

De opleiding vertaler Duits is praktijkgericht. Je verwerft en verdiept uw beheersing van het Duits en leert tegelijkertijd te werken met eigentijdse technieken en methoden van een professioneel vertaler. Naast het verwerven, onderhouden en uitbreiden van parate kennis is de opleiding vertaler Duits ook gericht op de nieuwe dimensie. In het begin van de opleiding ligt het accent op taalregels, woordenschat en maatschappijkennis. Speciale aandacht wordt besteed aan de zogeheten "valse vrienden": woorden die in het Duits en het Nederlands sterk op elkaar lijken maar een andere betekenis kunnen hebben en dus bij onjuist gebruik tot foutieve vertaling en daarmee tot communicatiestoornissen leiden. Een "Kleinkind" is geen kleinkind maar een klein kind, "brutal" is niet brutaal maar bruut, ruw, grof, "Vorjahr" is niet voorjaar maar het vorige jaar. In de latere jaren verschuift het accent naar vertaalvaardigheid in de digitale wereld op een breed scala van terreinen. Veel aandacht is er ook voor de rol van interculturele aspecten bij het vertalen. Zo presenteren bijvoorbeeld veel Duitse bedrijven zich als "leistungsstark", voortvloeiend uit de meer masculiene, meer prestatiegerichte Duitse samenleving. Nederlandse bedrijven gebruiken dergelijke kwalificaties van zichzelf eigenlijk niet. De vertaler moet hier dus een cultuurverschil overbruggen om tot een goede vertaling te komen.