Bestuur en sectieleiding

ITV Hogeschool heeft voor de dagelijkse leiding een directeur, die wettelijk gezien bestuurder is van de stichting. Samen met de adjunct-directeur vormen zij de directie. De Raad van Toezicht is eindverantwoordelijk. De organisatie is onderverdeeld in secties met een sectiehoofd die verantwoordelijk is voor de coördinatie en uitvoering van het studieprogramma. De opleiding heeft een Studentenraad waarin studenten en docenten van de verschillende studierichtingen zitten. Deze raad wisselt jaarlijks van samenstelling.

Raad van Toezicht

College van bestuur

Secties