Alumni

ITV Hogeschool onderhoudt graag het contact met zijn oud-studenten. Wij ontvangen graag uw meest recente adresgegevens op het e-mailadres van de administratie, admin@itv-hogeschool.nl.

Via deze site houden we u op de hoogte van nieuws van de opleiding en studiedagen, maar ook van interessante vacatures in de tolk- en vertaalwereld.

Voor oud-studenten is er op LinkedIn de groep Alumni ITV Hogeschool. Wanneer u een diploma van ITV Hogeschool hebt, kunt u zich voor deze groep aanmelden. De groep is bedoeld om contact met ITV Hogeschool te houden, bijvoorbeeld over het aanbod van modules voor permanente educatie, vacatures, studiedagen enzovoort. De groep is er ook voor oud-studenten om onderling contact te houden, bijvoorbeeld om contact met voormalige studiegenoten weer op te pakken en samenwerking aan te gaan. Verder biedt de groep de mogelijkheid om met elkaar te discussiëren over ontwikkelingen in het werkveld, taal, cultuur en om allerhande wetenswaardigheden uit te wisselen.

Op LinkedIn is de groep Alumni ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen actief. Via http://www.linkedin.com/ kunt u de groep opzoeken en u aanmelden.