toggle menu

Toelatingseisen

Toelatingseisen opleiding vertaler

Instromen in jaar 1 is zonder meer mogelijk met een havo-, mbo-diploma (niveau 4) of vwo-diploma met de betreffende taal als examenvak. Ook wanneer u een vergelijkbare vooropleiding in het buitenland hebt afgerond, waarbij u het onderwijs in de studietaal hebt gevolgd, dan kunt u in jaar 1 instromen. Stuur altijd een kopie van uw diploma('s) mee met het inschrijfformulier.

Hebt u de studietaal niet als examenvak gedaan en wel een havo, mbo-diploma (niveau 4) of vwo-diploma, of wilt u in een hoger jaar instromen, dan legt u een plaatsingstoets af. Studenten van wie Nederlands niet de moedertaal is, moeten het Nederlands ten minste op NT2, programma II beheersen en daarnaast een plaatsingstoets afleggen.

Italiaans en Spaans zijn niet of moeilijk als examenvak in Nederland te volgen. Hebt u helemaal geen kennis van deze talen, dan kunt u eerst de basiscursus volgen. Na afronding van de basiscursus krijgt u een advies over een vervolgtraject.

Toelatingseisen opleiding tolken

Tolken kunt u alleen wanneer u al een zeer goede actieve kennis van de studietaal en het Nederlands hebt. Daarom volgt u eerst drie jaar de opleiding vertaler, waarbij u in het derde jaar de voorbereidende cursus Algemene tolktechnieken doet. Daarna krijgt u een advies van het hoofd van de sectie Tolken over het al dan niet verdergaan met de opleiding Tolken.

Wie niet eerst de opleiding Vertaler heeft gevolgd, moet over zeer goede kennis van het Nederlands en de studietaal beschikken, bijvoorbeeld op grond van een eerdere studie of opgedane tolkervaring. Om van buitenaf in te kunnen stromen in het vierde jaar is verder een afgeronde hbo- of universitaire studie vereist.

Voor de opleiding tolken is in alle gevallen een plaatsingstoets verplicht.