toggle menu

Plaatsingstoets

Opleiding vertaler

Instromen in jaar 1 is zonder meer mogelijk met een havo-, mbo-diploma (niveau 4) of vwo-diploma met de betreffende taal als examenvak. Ook wanneer u een vergelijkbare vooropleiding in het buitenland hebt afgerond, waarbij u het onderwijs in de studietaal hebt gevolgd, en u in Nederland het certificaat NT2, niveau II hebt behaald, dan kunt u in jaar 1 instromen. Stuur altijd een kopie van uw diploma('s) mee met het inschrijfformulier.

Wij raden iedereen aan een plaatsingstoets af te leggen. Aan de hand van de resultaten van deze toets kunnen we goed inschatten wat uw mogelijkheden zijn en krijgt u zelf een goed beeld van uw kennis en vaardigheden. Hebt u de studietaal niet als examenvak gedaan en u bent wel in het bezit van een havo, mbo-diploma (niveau 4) of vwo-diploma, dan is de plaatsingstoets verplicht.

U legt de plaatsingstoets ook verplicht af als u in een hoger jaar wilt instromen.

De toets bestaat uit diverse onderdelen, zoals het maken van een korte vertaling en het schrijven van een opstel. Bij de plaatsingstoets kunt u een woordenboek gebruiken. De uitslag krijgt u binnen drie weken, met daarbij een beschrijving van uw niveau. Ook wanneer u niet van plan bent direct aan de opleiding deel te nemen, kunt u de toets doen. De uitslag blijft een jaar geldig.

De plaatsingstoets voor de opleiding Vertaler kost € 50.

Voor collegejaar 2019-2020 worden vanaf mei 2019 plaatsingstoetsen afgenomen. De data worden medio maart 2019 gepubliceerd.Opleiding tolken

Tolken kunt u alleen wanneer u al een zeer goede actieve kennis van de studietaal en het Nederlands hebt. Daarom volgt u eerst drie jaar de opleiding vertaler, waarbij u in het derde jaar de voorbereidende cursus Algemene tolktechnieken doet. Daarna krijgt u een advies van het hoofd van de sectie Tolken over het al dan niet verder gaan met de opleiding Tolken.

De plaatsingstoets voor de opleiding Tolken kost € 150 en bestaat uit drie mondelinge tolkoefeningen. De toets wordt op een digitale voicerecorder opgenomen. Kandidaten wordt verzocht om pen en papier mee te nemen naar de toets. Meer informatie ontvangt u ter plaatse.

Voor een plaatsingstoets Tolken wordt vanaf mei 2019 een individuele afspraak gemaakt.