toggle menu

FAQ

Hieronder vindt u enkele veel gestelde vragen.

Wanneer beginnen de colleges en wanneer zijn de vakanties?
De colleges lopen van medio september tot en met medio mei. Voor de vakanties wordt het schema van de regio midden gevolgd, waar Utrecht in valt. In het collegerooster vindt u de precieze data van de bijeenkomsten. Voor minors en modules is er een apart minorrooster.
[terug]

Hoe ziet de eerste collegebijeenkomst eruit?
Voor het eerste college bestelt u studiematerialen bij Studystore.nl. In de regel bestelt u dit tegelijk met uw boeken. In dit zogeheten startpakket kunnen al huiswerkopdrachten voor de eerste les zitten. Voor de eerste bijeenkomst is het raadzaam om een woordenboek mee te nemen.
[terug]

Kan ik de studie combineren met werk, gezin en/of andere verplichtingen?
HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw vooropleiding, werkervaring, werksituatie en de hoeveelheid tijd die u kunt besteden aan de opleiding. De colleges worden ’s avonds (tussen 18.00 en 22.00 uur) en op zaterdag gegeven. Planning is essentieel om studeren in deeltijd goed te kunnen combineren met werk en privé.
[terug]

Kan ik in het buitenland wonen en een opleiding bij ITV Hogeschool volgen?
Dat kan. Wanneer u in het buitenland woont, kunt u bij ITV deelnemen aan de opleiding Vertaler Maandelijks ondanks het feit dat u niet in staat bent de maandelijkse colleges bij te wonen. U heeft net als alle andere studenten toegang tot studiemateriaal, opdrachten en instructies via onze digitale onderwijsplanner (DOP), een online studiesysteem. Ook kunt u afspreken om met een docent of het sectiehoofd contact op te nemen (via de telefoon, skype of per e-mail) om uw studievoortgang te bespreken. Uiteraard bent u welkom bij de bijeenkomsten wanneer u eens in Nederland bent. Voor de studiebijeenkomsten beroepsoriëntatie krijgt u opdrachten die u ook uit kunt voeren in het land waar u woont. Daarnaast streven we ernaar dat iedere student in het buitenland een zogenaamd studiemaatje toegewezen krijgt. Een studiemaatje is een student die de colleges bijwoont en u zodoende kan voorzien van aantekeningen of verdere informatie. In verband met onder andere de extra begeleiding en de hogere incassokosten betaalt u een toeslag op het collegegeld.
[terug]

Moet ik per se een laptop hebben?
Ja, zonder laptop is het onmogelijk deze opleiding te doen. Alle studieopdrachten en -informatie gaan via onze digitale onderwijsplanner (DOP), een online studiesysteem. Voor het maken van vertaaltentamens en -examens is een laptop met draadloos internet (wifi) verplicht. Een aantal tentamens maakt u met gebruik van internet; daarvoor hebt u toegang tot draadloos internet nodig (op nieuwe laptops is deze voorziening standaard). ICT is een belangrijk hulpmiddel voor vertalers en daarom stelt ITV Hogeschool verplicht dat u moet kunnen werken met een laptop of computer en dat u in staat bent om op internet zaken op te zoeken.

Staat u voor de aanschaf van een nieuwe laptop, dan is een Windows-laptop uit het middensegment (niet de goedkoopste en niet de duurste) voldoende. U maakt gebruik van middelzware kantoortoepassingen. Aan te raden is om een laptop te nemen met een zo groot mogelijk werkgeheugen, of met de mogelijkheid om het werkgeheugen uit te breiden.
Het gebruik van een Apple-laptop is mogelijk, maar houd u er rekening mee dat woordenboeken en vertaalsoftware niet altijd voor MacOS te krijgen zijn. U kunt met bijvoorbeeld Parallels-software Windows binnen de Mac-omgeving laten draaien.
Hoewel een iPad erg handig is voor e-mail en internet, zijn de tekstverwerkingsmogelijkheden te beperkt om er in de studie goed mee te kunnen werken. Dat geldt ook voor andere tabletcomputers. Bovendien kunt u er geen vertaalsoftware of uitgebreidere woordenboeken op installeren. Tijdens de tentamens kunt u een iPad niet gebruiken omdat u er geen usb-stick op kunt aansluiten om uw tentamenwerk op in te leveren. Om aantekeningen te maken in de colleges en om vertalingen mee te nemen kan het natuurlijk handig zijn omdat het lichte en makkelijk mee te nemen apparaten zijn. Een iPad of tabletcomputer kan daarom niet als volwaardige vervanger voor een laptop dienen.
[terug]

Wie studeren er bij ITV?
Bij ITV studeren in de eerste plaats natuurlijk degenen die als vertaler of tolk aan de slag willen. Sommigen komen van de middelbare school, anderen hebben al een complete of gedeeltelijke taalstudie gevolgd. Ook zijn er studenten met een andere achtergrond, bijvoorbeeld een studie rechten, geschiedenis of economie, of mensen die in het buitenland hebben gewerkt of gewoond. Daarnaast zijn er buitenlanders die in Nederland zijn komen wonen, Nederlands hebben geleerd en met de uitstekende kennis van hun moedertaal iets willen doen in dit beroep. Ten slotte zijn er taaldocenten die de opleiding gebruiken als een soort bijscholing in modern taalgebruik, zonder direct te denken aan verandering van beroep. Natuurlijk zijn er ook de pure liefhebbers, die louter voor hun plezier studeren. Doordat ITV deeltijdopleidingen aanbiedt, is de gemiddelde leeftijd van de student 35-40 jaar. Veel studenten combineren de studie met baan, gezin en/of andere sociale verplichtingen.
[terug]

Hoe zijn de tentamens en examens geregeld?
Er zijn per jaar twee tentamenrondes, één in januari en één in juni. De herkansing voor de tentamens van januari is in maart, die van de juni-tentamens in juli. Sommige studieonderdelen worden beoordeeld op basis van ingeleverd werk of een eindopdracht. In het laatste jaar van de opleiding zijn er geen tentamens in mei omdat dan de afsluitende examens plaatsvinden. Alle tentamens en studieonderdelen moeten met een voldoende cijfer worden afgerond. Wie aan het einde van de studie alle tentamens en opdrachten met voldoende resultaat heeft afgelegd, krijgt een positief advies voor deelname aan de afsluitende examens. ITV verstrekt daartoe een ‘verklaring van geen bezwaar’ (VVGB). Deze verklaring hebt u nodig bij inschrijving voor de afsluitende examens. Een verklaring van geen bezwaar is zeven examenrondes geldig. De kosten van de afsluitende examens voor Vertaler of Tolk zijn niet inbegrepen in het collegegeld, u betaalt het examengeld op het moment dat u zich aanmeldt voor deze examens.

De afsluitende examens worden afgenomen door de Stichting Examens Tolken/Vertalen.
De afsluitende Examens Vertaler bestaat uit twee vertaalrichtingen, de A-taal (vaak zal dit Nederlands zijn) en de B-taal (de werktaal). Bij inschrijving geeft u aan welke taal uw A-taal is. Het examen wordt twee keer per jaar afgenomen en bestaat uit de volgende onderdelen:
* Vertaling A-taal: een korte en een lange tekst B-taal naar A-taal, plus beantwoording van vragen over vertaaltheorie;
* Vertaling B-taal: korte tekst A-taal naar B-taal.
Zeer getalenteerde studenten en tweetaligen kunnen desgewenst beide examens op A-taalniveau afleggen; dit wordt dan op het diploma vermeld.
Voor degenen die onverhoopt niet voor de afsluitende examens slagen, kan eventueel aanvullende, training worden georganiseerd. Deze trainingen worden gegeven door docenten en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van ITV Hogeschool.

De afsluitende Examens Tolk bestaan uit de volgende onderdelen:
* Gesprekstolken in en uit de vreemde taal;
* Consecutief tolken in en uit de vreemde taal.

Meer informatie over deze examens vindt u als u in het vierde jaar van de opleiding zit in onze digitale leeromgeving en op de website onder ETV.
[terug]

Kom ik in aanmerking voor een financiering van het collegegeld als ik bij ITV wil studeren?
Vanaf 1 september 2017 kunnen de eerste studenten gebruik maken van het levenlanglerenkrediet. Iedereen tot 55 jaar mag gebruikmaken van het levenlanglerenkrediet voor (NVAO geaccrediteerde) opleidingen in deeltijd en voltijd, in het wo, hbo en mbo-bol. Specifiek kunnen de volgende studenten dan gebruik maken van het krediet:

* Deeltijdstudenten in het hoger onderwijs (bekostigd en privaat onderwijs);
* Studenten die een tweede studie willen volgen in het bekostigd onderwijs (ook onder de 30 jaar);
* Studenten aan voltijd- en duaal hoger onderwijs, ook zij die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie;
* Studenten aan een beroepsopleidende leerweg in het mbo die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie.
Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-het-levenlanglerenkrediet