toggle menu

Aanmelden

ITV Hogeschool biedt een vierjarige hbo-bacheloropleiding. De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan het hoger onderwijs gesteld worden. Doordat ITV Hogeschool een particuliere opleiding is, kun je studeren zonder de hoge druk die bij het bekostigd onderwijs geldt. U kunt binnen vier jaar afstuderen, maar er ook langer over doen, als jouw persoonlijke omstandigheden dat vragen. Zo biedt ITV Hogeschool de mogelijkheid om een studiejaar in twee├źn te splitsen, en je betaalt dan twee keer precies de helft van het jaarlijkse collegegeld. Je kiest voor het profiel vertaler of tolk, in een van de zes talen die ITV Hogeschool aanbiedt. Je studeert bijvoorbeeld af in de richting Vertaler Duits of Tolk Spaans.

Daarnaast is het ook mogelijk een deel van het programma te volgen, bijvoorbeeld omdat je niet direct een diploma op het oog hebt, maar omdat je gewoon meer verdieping wilt in de taal en cultuur van het land van jouw interesse. Je volgt dan de vakken die direct met de taal, de cultuur en het schrijven van teksten te maken hebben. En wanneer je dat later wilt, kun je overstappen op het complete programma; alle onderdelen passen naadloos in het bachelorprogramma.

Je schrijft je bij ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen in door een inschrijfformulier in te vullen. Door ondertekening van het formulier verklaar je zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van ITV Hogeschool. Het collegegeld is inclusief inschrijfbedrag.

De hbo-opleiding Tolk-Vertaler van ITV Hogeschool is geregistreerd in het register van de IB-groep onder nummer 34004.