toggle menu

Zoek je een opleiding tot tolk/vertaler op HBO-niveau?

Twee verschillende beroepen: een vertaler weegt zijn woorden af met naslagwerken en internet, en een tolk moet die kennis meteen paraat hebben. Toch hebben ze gemeen dat de meeste informatie die de wereld over reist, door hun handen gaat. Daarom valt er zo veel te leren over taal en cultuur van de werktalen die ITV Hogeschool aanbiedt.

Wij maken er werk van!

Heb jij ook een grenzeloze interesse in de wereld om je heen? Ga een stap verder met taal en cultuur. Bekijk onze video!

We leiden je graag even rond

Benieuwd naar het gebouw waar je gaat studeren? We leiden je graag even rond door onze lokalen en hoorcollegezalen. Bekijk de video!

Actueel

Voorlichtingsbijeenkomsten collegejaar 2018-2019
De data van de voorlichtingsbijeenkomsten voor het collegejaar 2018-2019 zijn bekend! Wilt u meer weten over het volgen van een bacheloropleiding en hoe dit te combineren valt met een baan en/of een druk gezinsleven? U bent van harte welkom!

Modules voor ervaren vertalers en tolken
Ervaren beroepsbeoefenaren vinden bij ITV Hogeschool een keur aan interessante en uitdagende modules. In februari 2018 start een module voor tolken. Tolken houden hun vakkennis op niveau in de module Algemene Tolktechnieken. In de module werkt u met onze docenten aan geheugen en analytisch vermogen, notatietechnieken, consecutief tolken en gesprekstolken. Ook ethische en beroepsmatige kwesties komen aan bod. Voor deze module kunt u zich nog aanmelden! Voor vertalers is er de module Algemene Vertaalvaardigheden, waarin u kunt reflecteren op uw werk, een aantal vaardigheden verbetert en hulpmiddelen krijgt aangereikt om het vertaalproces te optimaliseren. Deze module is inmiddels gestart, maar u bent in het nieuwe collegejaar van harte welkom.

Russische kinderliteratuur
Leuk en uitdagend is de minor kinderliteratuur vertalen in en uit het Russisch. Het genre heeft bijzondere kenmerken die het vertalen overstijgen. Hoe kinderen worden aangesproken, hoe de toonzetting moet zijn, verschilt per cultuur. De module biedt u kennis van literair vertalen en in het bijzonder van het vertalen van kinder- en jeugdliteratuur. Deze minor start in maart 2018!

Blijven ontwikkelen met levenlanglerenkrediet
Het is voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen.

Facebook