Studeren in combinatie met werk of gezin
Een leven lang leren?

Een studie die bij je past

Bij ITV Hogeschool studeren in de eerste plaats natuurlijk degenen die als vertaler of tolk aan de slag willen, maar ook voor wie verdieping in taal en cultuur zoekt, heeft ITV Hogeschool veel te bieden. Sommige studenten komen van de middelbare school, anderen hebben al een complete of gedeeltelijke studie gevolgd, niet alleen talen, maar ook bijvoorbeeld rechten, geschiedenis of economie. Doordat ITV deeltijdopleidingen aanbiedt, is de gemiddelde leeftijd van de student wat hoger, zo rond de 32-35 jaar. Veel studenten combineren de studie met een maatschappelijke functie of een gezin....meer

Facebook

Nieuws

Minoraanbod 2017-2018

Ons minoraanbod staat op de website ITV Levenlang Leren.

Blijven ontwikkelen met levenlanglerenkrediet

Het is voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om zich met het levenlanglerenkrediet te blijven ontwikkelen. Met ingang van studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar die geen recht meer heeft op studiefinanciering geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het levenlanglerenkrediet. Zij kunnen dan tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen.

Juist in deze tijd, met een snel veranderende arbeidsmarkt, is er behoefte aan een voortdurende bij- en omscholing. Minister Bussemaker vindt het belangrijk dat deze mogelijkheden niet stoppen na de studietijd: 'Het is van groot belang dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen om zo de veranderingen in hun eigen baan bij te houden of om makkelijker van de ene baan naar de andere baan te kunnen overstappen. Met het levenlanglerenkrediet is dit voor iedereen mogelijk.'
De hoogte van het levenlanglerenkrediet hangt af van de hoogte van het collegegeld of lesgeld dat de student moet betalen. Men kan het krediet aanvragen voor de duur van een opleiding. Voor het levenlanglerenkrediet geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Als het recht op levenlanglerenkrediet stopt, begint men 1 januari van het daaropvolgende jaar met terugbetalen. De rente staat dan telkens voor 5 jaar vast. De lening moet in 15 jaar terugbetaald worden. Hoeveel per maand terugbetaald moet worden, is inkomensafhankelijk.

U kunt het levenlanglerenkrediet bij DUO aan te vragen.

Zoek je een opleiding tot tolk/vertaler op HBO-niveau?

Twee verschillende beroepen: een vertaler weegt zijn woorden af met naslagwerken en internet, en een tolk moet die kennis meteen paraat hebben. Toch hebben ze gemeen dat de meeste informatie die de wereld over reist, door hun handen gaat. Daarom valt er zo veel te leren over taal en cultuur van de werktalen die ITV Hogeschool aanbiedt. En dat op het niveau van hbo-bachelor. ITV Hogeschool leidt op tot een nationaal en internationaal erkend diploma: Bachelor of Communication.. meer

Of juist een kortlopende cursus?

ITV Hogeschool biedt kortlopende cursussen, die zich richten op bepaalde aspecten van de taal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan literatuur, taalkunde of maatschappelijke ontwikkelingen in het land van de werktaal. Ook biedt ITV Hogeschool beroepsgerichte modules, als inleiding op of kennismaking met de verschillende terreinen waarop u als tolk of vertaler werkzaam bent... meer

Video

Login