Studeren in combinatie met werk of gezin
Een leven lang leren?

Een studie die bij je past

Bij ITV Hogeschool studeren in de eerste plaats natuurlijk degenen die als vertaler of tolk aan de slag willen, maar ook voor wie verdieping in taal en cultuur zoekt, heeft ITV Hogeschool veel te bieden. Sommige studenten komen van de middelbare school, anderen hebben al een complete of gedeeltelijke studie gevolgd, niet alleen talen, maar ook bijvoorbeeld rechten, geschiedenis of economie. Doordat ITV deeltijdopleidingen aanbiedt, is de gemiddelde leeftijd van de student wat hoger, zo rond de 32-35 jaar. Veel studenten combineren de studie met een maatschappelijke functie of een gezin....meer

Facebook

Nieuws

LevenLangLeren krediet vanaf september 2017

Vanaf 1 september 2017 kunnen de eerste studenten gebruik maken van het levenlanglerenkrediet. Iedereen tot 55 jaar mag gebruikmaken van het levenlanglerenkrediet voor (NVAO geaccrediteerde) opleidingen in deeltijd en voltijd, in het wo, hbo en mbo-bol. Specifiek kunnen de volgende studenten dan gebruik maken van het krediet:
* Deeltijdstudenten in het hoger onderwijs (bekostigd en privaat onderwijs);
* Studenten die een tweede studie willen volgen in het bekostigd onderwijs (ook onder de 30 jaar);
* Studenten aan voltijd- en duaal hoger onderwijs, ook zij die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie;
* Studenten aan een beroepsopleidende leerweg in het mbo die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie.
Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-het-levenlanglerenkrediet

Zoek je een opleiding tot tolk/vertaler op HBO-niveau?

Twee verschillende beroepen: een vertaler weegt zijn woorden af met naslagwerken en internet, en een tolk moet die kennis meteen paraat hebben. Toch hebben ze gemeen dat de meeste informatie die de wereld over reist, door hun handen gaat. Daarom valt er zo veel te leren over taal en cultuur van de werktalen die ITV Hogeschool aanbiedt. En dat op het niveau van hbo-bachelor. ITV Hogeschool leidt op tot een nationaal en internationaal erkend diploma: Bachelor of Communication.. meer

Of juist een kortlopende cursus?

ITV Hogeschool biedt kortlopende cursussen, die zich richten op bepaalde aspecten van de taal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan literatuur, taalkunde of maatschappelijke ontwikkelingen in het land van de werktaal. Ook biedt ITV Hogeschool beroepsgerichte modules, als inleiding op of kennismaking met de verschillende terreinen waarop u als tolk of vertaler werkzaam bent... meer

Video

Login