Login

Nieuws

Module Algemene Vertaalvaardigheden en Module Algemene Tolktechnieken

In collegejaar 2014-2015 wordt de module Algemene Vertaalvaardigheden wederom gegeven. Deze module is speciaal bedoeld voor beroepsbeoefenaars om een aantal praktische handvatten te bieden om sneller en beter te kunnen vertalen. Voor tolken is er al enkele jaren een vergelijkbare module: Algemene Tolktechnieken.
 

Wekelijks, maandelijks of wereldwijd

Voor een aantal talen kunt u kiezen of u iedere week colleges bij wilt wonen of dat u de opleiding met maandelijkse bijeenkomsten wilt volgen. Het programma is voor beide varianten gelijk. Maar wij bieden ook de mogelijkheid om op afstand te studeren, wereldwijd, in combinatie met je werk of gezin... meer

Zoek je een opleiding tot tolk/vertaler op HBO-niveau?

Twee verschillende beroepen: een vertaler weegt zijn woorden af met naslagwerken en internet, en een tolk moet die kennis meteen paraat hebben. Toch hebben ze gemeen dat de meeste informatie die de wereld over reist, door hun handen gaat. Daarom valt er zo veel te leren over taal en cultuur van de werktalen die ITV Hogeschool aanbiedt. En dat op het niveau van hbo-bachelor. ITV Hogeschool leidt op tot een nationaal en internationaal erkend diploma: Bachelor of Communication.. meer

Of juist een kortlopende cursus?

ITV Hogeschool biedt kortlopende cursussen, die zich richten op bepaalde aspecten van de taal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan literatuur, taalkunde of maatschappelijke ontwikkelingen in het land van de werktaal. Ook biedt ITV Hogeschool beroepsgerichte modules, als inleiding op of kennismaking met de verschillende terreinen waarop u als tolk of vertaler werkzaam bent... meer

Studeren in combinatie met werk of gezin
Een leven lang leren?

Een studie die bij je past

Bij ITV Hogeschool studeren in de eerste plaats natuurlijk degenen die als vertaler of tolk aan de slag willen, maar ook voor wie verdieping in taal en cultuur zoekt, heeft ITV Hogeschool veel te bieden. Sommige studenten komen van de middelbare school, anderen hebben al een complete of gedeeltelijke studie gevolgd, niet alleen talen, maar ook bijvoorbeeld rechten, geschiedenis of economie. Doordat ITV deeltijdopleidingen aanbiedt, is de gemiddelde leeftijd van de student wat hoger, zo rond de 32-35 jaar. Veel studenten combineren de studie met een maatschappelijke functie of een gezin....meer

"Ik kan niet genoeg onderstrepen dat je voor het vele werk heel veel terugkrijgt. Vertalen is een zeer individuele aangelegenheid, je put uit je eigen kennis, creativiteit en ervaring en je gaat als het ware de strijd aan met jezelf. Het werkt een beetje verslavend en het geeft zoveel voldoening als je een mooie vertaling maakt of een opdracht, waarover je twijfelde of je het wel zou kunnen, tot een goed einde brengt! Het is een prachtig leerproces."

Dini Penterman, vertaler Duits

"Ik heb de studie als diep en omvangrijk ervaren. Het viel me op dat mensen graag de mogelijkheid aangrijpen om in een hoger studiejaar in te stromen, net als ik. Al zijn we beide talen, het Nederlands en het Russisch, zeer goed machtig, toch komen we in de loop van de opleiding veel nieuwe informatie en leerstof tegen. Bovendien word je niet zomaar een vertaler: het is ook een proces van persoonlijke ontwikkeling, hard leren, strenge discipline toepassen, je sociaal leven inkorten en oefenen, oefenen, oefenen. En dan moet het lukken!"

Rita Schrama, vertaler Russisch

"In 2009 ben ik bij ITV Hogeschool afgestudeerd. Ondanks mijn doctoraal Frans heeft de opleiding de nodige inspanning gekost en was het voor mij zeker een uitdaging. Vertalen is echt een vak apart dat je alleen door veel te oefenen onder de knie krijgt. Dat ik de eindstreep heb gehaald geeft mij veel voldoening. Sinds een aantal maanden ben ik werkzaam als zzp'er en combineer nu mijn onderwijsactiviteiten met vertaalwerkzaamheden. Plan geslaagd!"

Marieke van den Heuvel, vertaler Frans